Monday, 27 June 2016

14道红白相间的等宽横条原代表马来西亚成立时全国的14个州,自新加坡在1965年独立後,又代表13个州属及联邦政府的平等关系

红色象征着烈士们在抗战时期流下的鲜血。白色象征着人民的纯洁与美德。蓝色象征人民的团结及英联邦的关系。新月图案象征对伊斯兰教的信仰。十四芒星又名“联邦之星”,象征着马来西亚十三个州属与联邦政府联合、团结一致。黄色为皇室的象征颜色。
马来西亚(Malaysia)国旗又被称为“辉煌条纹”(Jalur Gemilang)。是马来西亚的国家主权象征之一。国旗由十四道红白相间的横条所组成,左上角为蓝底加上黄色的新月及十四芒星图案。长宽比例为2:1。这道旗帜自1963年9月16日马来西亚成立时正式开始启用。Negaraku
Tanah tumpahnya darahku,
Rakyat hidup
bersatu dan maju,
Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan,
Raja kita
selamat bertakhta,
Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan,
Raja kita
selamat bertakhta.马来西亚国徽
顶端的新月与星象征伊斯兰教。星的十四芒象征马来西亚的十三州与联邦政府之间的平等关系。盾牌上的五把马来短剑代表前马来属邦,即玻璃市、吉打、吉兰丹、登嘉楼及柔佛。


红色、白色、黑色与黄色条纹代表前马来联邦,即霹雳、雪兰莪、森美兰及彭亨。其中黑与白是彭亨州旗的颜色;红与黄是雪兰莪州旗的颜色;白、黄、黑是霹雳州旗的颜色;黄、黑、红是森美兰州旗的颜色。

槟榔树及槟威大桥(红条纹左方)象征槟城。马六甲树(黄条纹右方)代表马六甲。沙巴州州徽(红条纹下方)代表沙巴而砂拉越州州徽的犀鸟(黄条纹下方)代表砂拉越。

大红花(红色朱槿)为马来西亚国花,它也象征马来西亚联邦政府。国徽两側的护盾兽——马来亚虎象征人民的勇敢与坚强。

国徽下的彩带的左右分别以罗马字母和爪夷文写着马来语的国家格言:团结就是力量(Bersekutu Bertambah Mutu)。彩带的黄色为皇室颜色。国家原则马来文
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

华文
信奉上苍

忠于君国

维护宪法

尊崇法治

培养德行